Głos kobiet dla świata

Kochana Kobieto! Mieliśmy przyjemność towarzyszyć w organizacji istotnego wydarzenia w Twoim życiu duchowym. Mamy nadzieje, że II Ogólnopolski Festiwal "Głos Kobiet dla świata" pomógł Tobie otworzyć się na zmiany, od nowa zdefiniować swoją rolę życiową.

We współczesnym świecie, w którym coraz częściej zatracane są podstawowe wartości ludzkie takie jak: miłość, tolerancja, szacunek, szlachetność, empatia, wrażliwość, pokazaliśmy, że są one nam nadal bliskie i stanowią podstawowy wyznacznik naszego życia.