Łódzka Scena Tańca

Łódzka Scena Tańca

2020-05-09 10:00

 • Gatunek: TURNIEJ

Łódzka Scena Tańca - Przegląd Zespołów Tanecznych - to już II edycja ogólnopolskiej imprezy tanecznej. Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży zafascynowanych tańcem. Trzyosobowe Jury oceniać będzie solistów i zespoły taneczne, dla najlepszych przewidziane są medale i nagrody finansowe. Celem imprezy jest: konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z różnych środowisk kulturalnych, popularyzowanie różnych form tanecznych, wymiana doświadczeń wychowawczych i pomysłów artystycznych, promocja talentów estradowych.

Serdecznie zapraszamy na II Edycje Łódzkiej Sceny Tańca, która odbędzie się 09-10.05.2020r w Teatrze D.O.M przy ul. Piotrkowskiej 243 w Łodzi.
9 maja rozegrane zostaną kategorie wiekowe: do 9 lat i 10-12 lat (Solo, Duety, Formacje). Natomiast w drugim dniu konkursu zostaną rozegrane kategorie wiekowe: 13-16 lat oraz pow. 17 lat ( Solo, Duety, Formacje).
W zawiązku z ogromnym zainteresowaniem ubiegłorocznej edycji konkursu, podzieliliśmy kategorie taneczne na: Jazz, Show Dance i Taniec Współczesny.
Dla Laureatów konkursu organizator przygotował nagrody o łącznej wartości 3000 zł.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne Tutaj


Więcej informacji:
strona: www.teatrdom.pl
mail: lodzkascenatanca@teatrdom.pl
tel: 791-907-100, 664-019-720, 518-718-411

Dla widzów WSTĘP WOLNY.

II Łódzka Scena Tańca

09-10.03.2020r

REGULAMIN

 1. Organizator: Teatr DOM ul. Piotrkowska 243, 90-456 Łódź biuro@teatrdom.pl, web: www.teatrdom.pl kontakt: tel. 518718411 , 664019720, 791907100.

 1. Data i miejsce 09-10.05.2020 godz. 10;00 sala widowiskowa.

 1. Cele konkursu:
 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych
 • popularyzacja współczesnych form tańca i ich walorów wychowawczych
 • integracja środowisk upowszechniających kulturę taneczną
 • wymiana doświadczeń twórczych, poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej, rozwijanie wrażliwości scenicznej
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

 1. Warunki uczestnictwa :
 • wypełnienie i odesłanie podpisanego zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: lodzkascenatanca@teatrdom.pl dopiskiem „II Łódzka Scena Tańca” do dnia 30.04.2020r. W przypadku dużej frekwencji o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 • Uiszczenie opłaty akredytacyjnej: 30zł - solo, 60 zł - duet, 20 zł każda osoba w formacji na konto organizatora: BNP PARIBAS 76160014621880041990000003 do dnia 30.04.2020 r.

 1. Kryteria oceny:
 • choreografia i technika tańca
 • ogólny wyraz artystyczny
 • dobór muzyki i kostiumów do wieku tancerzy
 • Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 • zaprezentowanie choreografii opartej na technice tańca współczesnego – modern, jazz, balet (z wyłączeniem hip hop, disco, break dance, taniec ludowy, taniec towarzyski)
 • czas prezentacji: solo do 1:30min, muzyka własna
 • duet do 2:00min muzyka własna.
 • formacje do 5 minut ( jedna choreografia w każdej kategorii tanecznej)

 1. Kategorie wiekowe i taneczne
 • 09.05.2020 - do 9lat, 10-12 lat (solo, duety, formacje)
 • 10.05.2020 - 13-15lat, powyżej 16lat (solo, duety, formacje)
 • przydziale do danej kategorii decyduje wiek 2/3 grupy. Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej!!!

 1. Kategorie taneczne:
 • Kategoria 1 - Jazz Dance, Afro Jazz, Broadway Jazz, Lyrical Jazz
 • Kategoria 2 - Modern Dance, Contemporary Dance
 • Kategoria 3 - Show Dance, Acro Dance

 1. Nagrody: Jury przyzna medale i oraz nagrody finansowe o łącznej wysokości do 3.000zł.

 1. Sprawy organizacyjne:
 • jednostka delegująca ma obowiązek zapewnić zespołowi opiekę osób dorosłych (1 opiekun na 10 osób)
 • organizator zapewnia scenę o wymiarach 15x10m, z podłogą baletową i kulisami, wejście na scenę z dwóch stron, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie, garderoby.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzecz pozostawione w szatni.
 • odbędzie się organizator zastrzega prawo rejestracji filmowej, a także prawo fotografowanie prezentowanych choreografii i wykorzystywania zdjęć do promocji wydarzenia
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.
 • próby parkietu odbędą się zgodnie z ramowym programem konkursu.
 • po zakończeniu dwóch pierwszych kategorii wiekowych odbędzie się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.
 • po dokonaniu płatności, dostarczeniu danych adresowych i nip, organizator wystawi na prośbę zgłaszającego FV
 • kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury
 • szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej www.teatrdom.pl do 04.05.2020r.
 • koszt transportu, ubezpieczenia, noclegu pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca
 • w przypadku rezygnacji z udziału w konfrontacjach opłata akredytacyjna nie jest zwracana